จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
เขียนคำศัพท์ให้ถูกต้อง
1. = บ้างแห่ง
2. = ลูกพี่ลูกน้อง
3. = แว่นตา
4. = ย่า ยาย
5. = สีเทา
6. = สีน้ำตาล
7. = ป้า น้า อา
8. = ปู่ ตา
9. = ผมหางม้า
10. = หยิก