จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางไหลเวียนของเลือด
3. ทำหน้าที่รับเลือดจากห้องบนขวาแล้วส่งเลือดไปฟอกที่ปอด
4. คือห้องหัวใจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังหัวใจหนาที่สุด
5. ลิ้นหัวใจมี 4 ที่ คือ
6. หลอดเลือดมีหน้าที่
7. หลอดเลือดมี 3 ชนิด ได้แก่
8. ค่าความดันเลือดในวัยผู้ใหญ่จะมีความดันประมาณ มม.ปรอท
9. หากเลือดมีค่าความดัน 140 / 90 มม.ปรอท แสดงว่าผู้นั้น
10. บุคคลที่มีค่าความดันโลหิตต่ำจะมีปรอทค่า มม.ปรอท