จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ฮ.ศ.ย่อมาจาก
2. พ.ศ. ย่อมาจาก
3. ค.ศ. ย่อมาจาก
4. การนับปี ค.ศ. เริ่มนับจากปีที่ ประสูติ
5. ปี ค.ศ. นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนา
6. ศักราชสากลที่ทั่วโลกนับถือกันคือ
7. ฮ.ศ. นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนา
8. ปี ค.ศ. ห่างจากปี พ.ศ. ปี
9. ปี พ.ศ. 2559 ครงกับปี ค.ศ.
10. ปี ค.ศ. 1995 ตรงกับปี พ.ศ.