ให้นักเรียนเติมคำไทยให้ถูกต้อง
1.
1.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
2.
2.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
3.
15.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
4.
3.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
5.
10.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
6.
7.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
7.
8.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
8.
9.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
9.
11.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ
____________________________________________________________________________________
10.
14.png
สิบ กับ หน่วย เท่ากับ