เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง
1) 5, 10, , 20, 25, 30
2) 3, 6, 9, 12, 15, , 21
3) 12, 16, 20, 24, 28,
4) 1, 3, 5, , 9, 11
5) 8, 16, 32, 64,
6) , 40, 30, 20, 10
7) 61, 56, , 46, 41
8) 128, 126, , 122
9) 1, 3, 7, , 21, 31
10) 2, 3, 6, 11, , 27