เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง
1. 20 ÷ 4 =
2. 21 ÷ 3 =
3. 18 ÷ 2 =
4. 24 ÷ 4 =
5. 45 ÷ 5 =
6. 80 ÷ 10 =
7. 33 ÷ 3 =
8. 144 ÷ 12 =
9. 100 ÷ 2 =
10. 300 ÷ 2 =