เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง
Ex1 : 5000+200+20+1 = 5,221

1. 20,000 + 3,000 + 200 + 8 =
2. 3,000 + 900 + 8 =
3. 400 + 80 + 8 =
4. 50,000 + 5,000 + 1 =
5. 30,000 + 2,000 + 200 + 20 + 6 =
6. 40,000 + 6,000 + 9 =
7. 10,000 + 20 + 5 =