จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.จำนวนเฉพาะจะมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัว
ตอบ ตัว
2.จำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดคือจำนวนใด
ตอบ
3.จำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนคู่เพียงตัวเดียวคือเลข
ตอบ
4.จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 1-100 มีกี่จำนวน
ตอบ จำนวน
5.จำนวนใดใน 4 จำนวนนี้ 21 , 51 , 71 , 91 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
ตอบ
6.จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 31 ถึง 51 มีทั้งหมดกี่จำนวน
ตอบ จำนวน
7.จำนวนเฉพาะที่อยู่ตั้งแต่ 21 ถึง 31 มีทั้งหมดกี่จำนวน
ตอบ จำนวน
8.จำนวนเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดแต่น้อยกว่า 90 คือจำนวนใด
ตอบ
9.1 เป็นจำนวนเฉพาะ ใช่ หรือ ไม่
ตอบ
10.101 เป็นจำนวนเฉพาะ ใช่ หรือ ไม่
ตอบ