เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 9 + = 12
2. 12 - = 9
3. - 8 = 15
4. + 6 = 11
5. 15 - = 8
6. 13 + 8 =
7. 21 - 11 =
8. 12 - 9 + 12 =
9. 15 + 5 - 13 =
10. 16 - 9 + 17 =