เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1.16 + = 25
2. - 7 = 18
3.8 + = 14
4. - 7 + 5 = 10
5.9 + + 9 = 27
6. - 8 - 6 = 0
7. + 12 - 24 = 10
8. + 7 - 30 = 10
9.15 - 9 + = 20
10.6 + 16 + = 36