เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 15 + = 32
2. 27 - = 14
3. - 11 = 25
4. + 8 = 38
5. 19 - = 9
6. 15 + 7 =
7. 31 - 12 =
8. 15 - 6 + 14 =
9. 17 + 7 - 14 =
10. 20 - 5 + 20 =