เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. + 8 = 19
2.20 - = 13
3. - 3 = 9
4.11 + + 15 = 39
5.13 + 9 + 6 =
6.20 + - 20 = 10
7. + 8 - 7 = 10
8. + 5 - 30 = 10
9.14 - 10 + = 20
10. + 5 - 30 = 0