เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 19 + = 87
2. 75 - = 23
3. - 12 = 35
4. + 22 = 56
5. 64 - = 44
6. 52 + 29 =
7. 60 - 15 =
8. 65 - 9 + 14 =
9. 46 + 5 - 14 =
10. 50 - 12 + 15 =