เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. + 7 = 15
2. - 5 = 19
3. - 12 = 6
4.7 + + 12 = 27
5. - 9 = 14
6.36 + 8 =
7. - 11 + 40 = 50
8.18 + = 37
9. - 17 = 17
10. + 13 + 12 = 39