เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 48 + = 83
2. 65 - = 23
3. - 13 + 12 = 44
4. 66 - + 14 = 36
5. 24 +35 - = 28
6. 62 + 28 =
7. 70 - 17 =
8. 71 - 8 + 15 =
9. 26 + 6 - 12 =
10. 40 - 11 + 13 =