เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. + 12 = 20
2. - 6 = 19
3. + 8 = 22
4.18 + = 25
5.20 - 6 =
6. - 15 = 12
7.13 + 13 + 13 =
8.35 - - 11 = 12
9.42 - 22 - = 10
10. + 13 + 14 = 39