เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1.21 - = 5
2. - 4 = 7
3.16 + 9 =
4.17 + + 6 = 30
5. - 15 = 15
6. + 14 = 40
7.10 + 12 + = 36
8.16 - 9 + 15 =
9.21 - + 17 = 20
10. + 12 - 14 = 10