เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. + 12 + 13 = 36
2.25 + + 10 = 48
3.16 + 9 =
4. + 7 = 35
5.56 - = 44
6. - 10 = 32
7. + 1 = 20
8. - 22 = 46
9.16 + = 24
10. + 9 = 51