เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1.12 + + 14 = 39
2.28 - 12 + = 29
3.22 + 34 + 12 =
4. - 22 + 33 = 65
5.25 + + 11 = 78
6. - 54 - 10 = 4
7.62 + 25 - = 33
8. + 65 = 76
9. - 27 = 27
10. - 41 = 45