เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1.7 + = 16
2.22 - 8 =
3.13 + = 25
4. - 11 = 22
5.19 + = 27
6. + 4 = 30
7. - 41 = 21
8.11 + 11 + = 77
9. - 17 - 1 = 10
10.4 + + 8 = 18