เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. - 24 = 35
2. + 14 = 21
3.12 + + 41 = 67
4.58 - 25 + = 66
5.34 + - 25 = 21
6. - 55 - 22 = 22
7.60 + 20 - 30 =
8. + 19 = 65
9.52 + 18 =
10.29 + 45 =