เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 36 + 28 - = 51
2. - 32 +18 = 40
3. 78 - - 11 = 24
4. 23 + 25 + 27 =
5. 42 + 44 + 46 =
6. 56 + 11 + 19 =
7. 73 - 48 + 14 =
8. 88 - 59 + 12 =
9. 72 - 2 - 55 =
10. 88 + 22 - 44 =