เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 37 + - 25 = 25
2. 49 - 68 + = 11
3. - 44 - 33 = 22
4. 24 + 13 + 46 =
5. 75 - 57 + 38 =
6. 99 - 19 - 9 - 11 =
7. 37 - 73 + 88 =
8. 29 + 36 - 57 =
9. 18 + 28 + 38 - 58 =
10. 49 + 39 - 8 - 20 =