เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 54 - + 21 = 57
2. + 47 - 25 = 35
3. 126 - 70 - = 34
4. 22 + 33 + 78 =
5. 71 - 90 + 26 =
6. 45 - 74 + 58 =
7. 18 + 19 + 20 =
8. 119 + 44 - 55 =
9. 222 - 22 - 100 =
10. จงเติมตัวเลขให้ถูกต้อง 7, 8, 10, , 17