เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. + 74 - 53 = 35
2. 100 - - 18 = 40
3. 120 - 50 + = 100
4. 85 - 11 - 24 - 35 =
5. 32 - 22 + 16 - 25 =
6. 889 + 11 - 50 - 150 =
7. 444 + 111 - 222 - 333 =
8. 678 - 70 - 8 + 123 =
9. 222 + 22 - 100 =
10. จงเติมตัวเลขให้ถูกต้อง 2, 4, 6, 8, 10,