เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 86 + 35 - = 68
2. 64 - 58 + = 83
3. 38 + - 72 = 65
4. 99 - 23 - 28 =
5. 140 - 30 - 20 =
6. 167 - (270 - 227) =
7. 141 - (31 x 0) =
8. (14 x 0) x 16 =
9. 41 + 43 + 44 + 46 =
10. 4 x 4 x 4 =