เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 12 ÷ = 4
2. ÷ 7 = 6
3. x 9 = 81
4. 90 ÷ 3 =
5. ( 180 ÷ 9 ) x 2 =
6. 8 x 8 x 0 x 8 =
7. ( 101 x 4 ) - 4 =
8. 218 - ( 16 x 7 ) =
9. 59 - 60 + 61 =
10. 156 +156 - 156 + 156 =