เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. (88 ÷ 8) x 7 =
2. (135 ÷ 3 ) + 15 =
3. 46 - (144 ÷ 6) =
4. 25 x 12 x 2 =
5. (29 + 24) x 3 =
6. 18 + 18 + 1 + 1 =
7. 40 x 2 ÷ 4 =
8. 102 ÷ 2 x 11 =
9. 74 x 3 ÷ 3 =
10. 888 - 400 - 88 =