เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 25 x 83 =
2. (108 ÷ 9) + 12 =
3. 606 x 3 ÷ 6 =
4. (708 ÷ 3) + 114 =
5. (89 x 4) – 300 =
6. (1234 x 9) + 6 =
7. 1111 – (101 x 11) =
8. 2002 – 909 – 91 =
9. 75 x 10 ÷ 5 =
10. (101 x 9) – 908 =