เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 99 – 22 + = 121
2. 333 – + 33 = 66
3. (48 ÷ 4) x = 108
4. 18 + 19 + 20 +21 + 22 =
5. 46 + 55 + 64 =
6. 73 + 33 + 23 =
7. 35 – 48 + 65 =
8. 62 – 39 + 38 =
9. 34 + 35 + 36 =
10. 22 + 23 + 24 +25 +26 =