เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1.37 + 38 + 23 =
2.120 ÷ 10 x 6 =
3.535 + 222 -53 =
4.112 - 200 + 88 =
5.49 + 50 + 51 + 52 + 53 +54 =
6.27 x 12 ÷ 9 =
7.(95 ÷ ) + 131 = 150
8. ( - 505) x 7 = 707
9. - 38 + 50 = 200
10.333 - - 100 = 122