เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 24 x 35 = 7 x
2. 15 x 15 ÷ 5 =
3. 123 + 124 + 125 + 126 =
4. 3540 - 999 - 999 =
5. 450 - = 120 + 30
6. 27 x 99 =
7. 456 + 999 =
8. 444 + 555 + 666 - 777 =
9. 25 x 16 ÷ 4 =
10. 2378 + 2564 - 3378 =