เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 44 × 75 =
2. 80 + 20 × 10 =
3. 18 + 19 + 20 + 21 + 22 =
4. 515 ÷ 5 + 56 ÷ 8 =
5. 13 + 14 + 15 + 16 + 17 = 5 ×
6. 17 +17 +17 +17 - 17 - 17 = 30 +
7. 2 × 3 × 4 × 5 × 6 =
8. (17 × 99) + 17 =
9. (13 ÷ 8) × 24 =
10. 300 – 45 – 35 – 20 =