เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. (102 × 26) - (102 × 6) =
2. 24 x (17 - 10 - ) = 24
3. (194 x 45) + (6 x 45) =
4. 555 - 777 + 111 + 333 =
5. 717 + 113 - 710 + 220 =
6. 109 + 110 + 111 + 112 =
7. 68 × 606 ÷ 34 =
8. 511 ÷ 7 × 9 =
9. (111× 12) ÷ 6 =
10. 495 ÷ 15 × 33 =