เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ

1. 132 + ( x 25 ) = 482
2. ( + 145 ) x 14 = 4200
3. ( 53 x ) - 130 = 400
4. ( 88 x 9 ) ÷ ( 11 x 72 ) =
5. ( 39 x 50 ) ÷ ( 25 x 13 ) =
6. (720 ÷ 18 ) x 40 =
7. (801 ÷ 44 ) x 88 =
8. ( 648 x 24 ) - ( 27 - 27 ) =
9. 1 + 2 + 3 + ... + 240 =
10. 64 + 65 + 66 + ... + 136 =