เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ

1. 40975 + 3467 + 578 =
2. 43659 + 2688 + 136189 =
3. 753614 + 16508 - 148208 =
4. 80 x ( 50 ÷ 10 ) =
5. ( 95 x 11 ) + ( 2000 ÷ 50 ) =
6. 95 x 1000 =
7. 247 x 33 =
8. 254 x 106 =
9. 8448 ÷ 8 =
10. 8194 ÷ 34 =