เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. พ่อค้ามีส้ม 62 กิโลกรัม แบ่งขายไป 15 กิโลกรัม พ่อค้าจะเหลือส้มเท่าไร
ตอบ

2. แก้วซื้อไก่ 70 บาท ยังเหลือเงินอีก 10 บาท เดิมแก้วมีเงินเท่าไร
ตอบ

3. ร้านค้ามีแก้ว 30 ใบ ทำแตกไป 4 ใบ จะเหลือแก้วกี่ใบ
ตอบ

4. มีขนม 42 ห่อ แบ่งให้น้องไป 18 ห่อ จะเหลือขนมกี่ห่อ
ตอบ

5. มีปลา 50 ตัว ขายไป 27 ตัว จะเหลือปลากี่ตัว
ตอบ