เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. พ่อเลี้ยงปลาไว้ 53 ตัว ออกลูกมาอีก 9 ตัว พ่อมีปลาทั้งหมดกี่ตัว
ตอบ

2. ภูผาซื้อนม 65 บาท ยังเหลือเงินอีก 15 บาท เดิมภูผามีเงินเท่าไร
ตอบ

3. 3. แม่มีโดนัท 30 ชิ้น แบ่งให้ลูกไป 15 ชิ้น แม่จะเหลือโดนัทกี่ชิ้น
ตอบ

4. ครูมีดินสอ 63 แท่ง แจกให้นักเรียนไป 50 แท่ง ครูเหลือดินสอกี่แท่ง
ตอบ

5. ไก่ 2 ตัว แมว 1 ตัว รวมกันมีกี่ขา
ตอบ