เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. ลุงเลี้ยงหมูไว้ 65 ตัว ตายไป 18 ตัว ลุงเหลือหมูกี่ตัว
ตอบ ตัว
2. สุดาซื้อดินสอ 19 บาท ซื้อยางลบ 12 บาท สุดาต้องจ่ายเงินให้ร้านค้าทั้งหมดกี่บาท
ตอบ บาท
3. มีส้ม 45 กิโลกรัม มีองุ่น 25 กิโลกรัม รวมมีผลไม้ทั้งหมดเท่าไร
ตอบ กิโลกรัม
4. เดชามีเงิน 90 บาท แบ่งให้น้องไป 55 บาท เดชาจะเหลือเงินกี่บาท
ตอบ บาท
5. ถุงเท้า 3 คู่ มีทั้งหมดกี่ข้าง
ตอบ ข้าง