เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1.ภูผา สูง 95 เซนติเมตร น้องเนยสูงน้อยกว่า ภูผา 8 เซนติเมตร น้องเนยสูงเท่าไร
ตอบ เซนติเมตร
2. มาลีซื้อดินสอสี 1 กล่อง ราคา 60บาท ยังเหลือเงินอีก 15 บาท เดิมมาลีมีเงินเท่าไร
ตอบ บาท
3. ร้านค้ามีไข่ไก่ 40 ฟอง แตกไป 3 ฟอง ที่เหลือขายไป 24 ฟอง ร้านค้าเหลือไข่ไก่กี่ฟอง
ตอบ ฟอง
4.แม่ซื้อหอยแมลงภู่มา 5 กิโลกรัม แกะเนื้ออกมาชั่ง ได้ 4 กิโลกรัม เปลือกหอยหนักกี่กิโลกรัม
ตอบ กิโลกรัม
5. เต่า 2 ตัว นก 2 ตัว งู 1 ตัว รวมกันมีกี่ขา
ตอบ ขา