เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. มาลีเลี้ยงไก่ไว้ 100 ตัว ขายไป 35 ตัว มาลีจะเหลือไก่กี่ตัว
ตอบ ตัว

2. มีนักเรียนชาย 19 คน มีนักเรียนหญิงมากว่านักเรียนชาย 6 คน จะมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
ตอบ คน

3. ซื้อหนังสือ 50 บาท ซื้อดินสอ 24 บาท ให้ธนบัตรใบละ 100 บาท กับคนขายไป จะได้รับเงินทอนเท่าไร
ตอบ บาท

4. มีมะละกอ 65 ผล เน่าเสีย 5 ผล ขายไป 32 ผล จะเหลือมะละกอกี่ผล
ตอบ ผล

5. แม่มีอายุ 48 ปี พ่อมีอายุมากกว่าแม่ 4 ปี ลุงอายุมากกว่าพ่อ 3 ปี ลุงอายุเท่าไร
ตอบ ปี