เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. พี่มีเงิน 50 บาท น้องมีเงินน้อยกว่าพี่ 20 บาท สองคนมีเงินรวมกันกี่บาท
ตอบ บาท

2. ลุงเลี้ยงเป็ดไว้ 48 ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก 57 ตัว เป็นโรคตายไป 28 ตัว ลุงเหลือเป็ดกี่ตัว
ตอบ ตัว

3. นิดซื้อผลไม้ 220 บาท ให้ธนบัตรใบละ 500 บาทกับแม่ค้าไป นิดจะได้รับเงินทอนเท่าไร
ตอบ บาท

4. แม่ซื้อแตงโม 120 บาท ละมุด 100 บาท มะม่วง 80 บาท แม่จะต้องจ่ายเงินให้แม่ค้าเท่าไร
ตอบ บาท

5. มีมะนาว 6 กระจาด กระจาดละ 4 ผล จะมีมะนาวทั้งหมดกี่ผล
ตอบ ผล