เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. อ้อยมีเงิน 150 บาท ซื้อส้มโอ 90 บาท อ้อยจะเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท

2. ป้าแจกนมหลานไป 30 กล่อง กินไป 5 กล่อง ที่เหลือนำไปแช่ตู้เย็นไว้ 25 กล่อง เดิมป้ามีนมกี่กล่อง
ตอบ กล่อง

3. ในห้องเรียนมีโต๊ะ 69 ตัว เก้าอี้ 45 ตัว ต้องหาเก้าอี้เพิ่มอีกกี่ตัวจึงจะมีพอดีกับโต๊ะ
ตอบ ตัว

4.มีแอปเปิล 12 ผล มีส้มและมะม่วงอย่างละ 20 ผล รวมมีผลไม้กี่ผล
ตอบ ผล

5.เสื้อราคาตัวละ 65 บาท กางเกงราคาตัวละ 55 บาท ซื้ออย่างละ 2 ตัว ต้องจ่ายเงินเท่าไร
ตอบ บาท