เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. ก้องทำงานได้เงินวันละ 190 บาท ครบ 6 วัน นำเงินไปซื้อข้าวสาร 250 บาท ก้องเหลือเงิน บาท
2. ซื้อกุหลาบ 4 โหล แบ่งขายดอกละ 3 บาท จะได้เงินทั้งหมด บาท ถ้าขายหมด
3. มีผลไม้ในตะกร้า 250 ผล เน่าไป 84 ผล ที่เหลือนำไปขายผลละ 2 บาท ได้เงินทั้งหมด บาท
4. กุ้งอายุ 17 ปี ปูอายุเป็น 2 เท่าของกุ้ง ปลาอายุน้อยกว่าปู 5 ปี ปลาอายุ ปี
5. ชาวสวนเก็บสัมโอได้ 415 ผล เก็บทุเรียนได้มากกว่าส้มโอ 215 ผล ชาวสาวเก็บทุเรียนได้ ผล
6. แม่ค้าซื้อดอกกุหลาบมา 450 ดอก ขายไป 379 ดอก แม่ค้าเหลือดอกกุหลาบ ดอก
7. สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีลิงอยู่ 490 ตัว มีเต่าน้อยกว่าลิง 125 ตัว มีนกมากกว่าเต่า 79 ตัว ในสวนสัตว์มีนก ตัว