เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 15 นาที ในการทำข้อสอบ 6 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. ลัดดามีเงิน 740 บาท ซื้อผ้าเช็ดตัว 2 ผืน ราคา 260 บาท ลัดดานำเงินที่เหลือมาแบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน จะได้ส่วนละเท่าไร
ตอบ บาท

2. ปรานีซื้อถุงเท้าคู่ละ 35 บาท จำนวนครึ่งโหล ยังเหลือเงินอีก 240 บาท เดิมปรานีมีเงินเท่าไร
ตอบ บาท

3. สมุดราคาโหลละ 168 บาท ดินสอราคาโหลละ 60 บาท ต้องการซื้ออย่างละครึ่งโหล คิดเป็นเงินเท่าไร
ตอบ บาท

4. มีเงิน 450 บาท ซื้อกระเป๋าราคา 158 บาท เงินที่เหลือนำไปแจกเด็ก 4 คนๆ ละเท่าๆกัน เด็กได้รับเงินคน ละเท่าไร
ตอบ บาท

5.ครูแจกดินสอให้นักเรียน 10 คนๆ ละครึ่งโหล ครูยังเหลือดินสออีก 1 โหล เดิมครูมีดินสอกี่โหล
ตอบ โหล

6. แม่ครัวได้รับเงินเดือนๆ ละ 3,600 บาท คนขับรถได้รับเงินเดือนน้อยกว่าแม่ครัว 800 บาทคนขับรถได้รับเงินเดือนๆ ละเท่าไร
ตอบ บาท