เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 15 นาที ในการทำข้อสอบ 7 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. วิรัชมีเงิน 250 บาท แม่ให้อีก 175 บาท วิรัชนำเงินไปซื้อเสื้อได้ 5 ตัว เสื้อราคาตัวละเท่าไร
ตอบ บาท

2. มีเงิน 500 บาท ต้องการซื้อร่ม 6 คัน ราคาละ 120 บาท จะต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไร จึงจะซื้อร่ม ได้พอดี
ตอบ บาท

3. แม่ค้ามีส้มอยู่ 515 ผล ซื้อมาเพิ่มอีก 160 ผล นำส้มทั้งหมดมาจัดใส่เข่ง 9 เข่ง จะได้ส้มเข่งละกี่ผล
ตอบ ผล

4. มีธนบัตรใบละยี่สิบบาท 12 ใบ ธนบัตรใบละห้าสิบบาท 5 ใบ ธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 3 ใบ รวมเป็น เงินทั้งหมดเท่าไร
ตอบ บาท

5. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 320 คน นักเรียนหญิง 224 คน นำนักเรียนมารวมกัน แล้วแบ่งกลุ่มสี 4 สี จะมีนักเรียนสีละกี่คน
ตอบ คน

6. มีไข่ไก่ 345 กล่อง ขายให้ร้านอาหาร 285 กล่อง ที่เหลือขายไปกล่องละ 9 บาท จะได้เงินเท่าไร
ตอบ บาท

7. น้อยมีเงิน 436 บาท มากกว่าหน่อย 154 บาท น้อยและหน่อย มีเงินรวมกันเท่าไร
ตอบ บาท