เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 15 นาที ในการทำข้อสอบ 7 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. อัญชลีมีเงิน 950 บาท ซื้อเสื้อ 2 ตัวๆ ละ 250 บาท อัญชลีจะเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท

2. ตู้เย็นราคา 7,090 บาท ถ้าพัดลมราคาเป็นครึ่งหนึ่งของตู้เย็น พัดลมราคาเท่าไร
ตอบ บาท

3. พ่อจ่ายเงินให้ลูก 5 คน คนละ 75 บาท พ่อยังเหลือเงินอีก 120 บาท เดิมพ่อมีเงินเท่าไร
ตอบ บาท

4. แม่ค้าซื้อมะนาว 140 ผล เน่าเสีย 16 ผล ซื้อมาเพิ่มอีก 20 ผล แม่ค้าจะมีมะนาวกี่ผล
ตอบ ผล

5. วันแรกขายของได้ 316 บาท วันที่สองขายของได้เท่ากับวันแรก วันที่สามขายของได้เท่ากับวันแรกและ วันที่สองรวมกัน รวมสามวันขายของได้เงินเท่าไร
ตอบ บาท

6. หนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน 48 สัปดาห์ กับ 5 วัน รวมเป็นกี่วัน
ตอบ บาท

7. แม่ซื้อเสื้อ 929 บาท ซื้อผลไม้ 190 บาท ยังเหลือเงินอีก 148 บาท เดิมแม่มีเงินเท่าไร
ตอบ บาท