เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 15 นาที ในการทำข้อสอบ 7 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. มีเงิน 750 บาท แบ่งให้เด็ก 7 คนๆ ละ 35 บาท จะเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท

2. ซื้อชุดนักเรียนราคา 275 บาท กระเป๋าราคา 118 บาท ให้ธนบัตรใบละร้อยบาท 4 ใบ จะได้รับเงิน ทอนเท่าไร
ตอบ บาท

3. มานะมีเงิน 240 บาท นำไปซื้อดินสอได้ 5 กล่องพอดี ดินสอราคาแท่งละเท่าไร ( ดินสอ 1 กล่อง มี 6 แท่ง)
ตอบ บาท

4. แม่ต้องการซื้อกระเป๋า 2 ใบ แม่มีเงิน 114 บาท ยังขาดเงินอีก 246 บาท กระเป๋าราคาใบละเท่าไร
ตอบ บาท

5. มีเงิน 500 บาท ซื้อเสื้อราคา 275 บาท เงินที่เหลือแบ่งให้เด็ก 3 คนๆ ละเท่าๆ กัน เด็กจะได้รับเงิน คนละเท่าไร
ตอบ บาท

6. ฉันซื้อกระเป๋านักเรียนราคา 400 บาท รองเท้าราคา 120 บาท ฉันต้องให้ธนบัตรใบละยี่สิบบาทกี่ใบ จึงจะพอดีกับราคาของที่ซื้อ
ตอบ ใบ

7. แก้วน้ำ 10 โหล ราคาใบละ 9 บาท คิดเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร
ตอบ บาท