เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. สมุดราคาเล่มละ 15 บาท ซื้อสมุด 1 โหล ผู้ขายคิดเงินเพียง 150 บาท ผู้ขายลดราคาไปเท่าไร
ตอบ บาท
2. พี่มีเงิน 180 บาท แบ่งให้น้อง 75 บาท เงินที่เหลือนำไปซื้อผ้าเช็ดหน้าได้ 7 ผืนพอดี ผ้าเช็ดหน้าราคาผืนละเท่าไร
ตอบ บาท
3. น้ำอัดลม 6 ขวด ราคา 48 บาท ซื้อน้ำอัดลม 10 ขวด จะต้องจ่ายเงินเท่าไร
ตอบ บาท
4. มีเงินอยู่ 125 บาท ต้องการซื้อกระเป๋าราคาใบละ 80 บาท 2 ใบ จะต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะพอซื้อกระเป๋าได้ 2 ใบพอดี
ตอบ บาท
5. เสื้อราคาตัวละ 120 บาท กางเกงราคาตัวละ 135 บาท ซื้อเสื้อ 2 ตัว กางเกง 1 ตัว จะต้องจ่ายเงินเท่าไร
ตอบ บาท