เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. ลัดดามีเงิน 740 บาท ซื้อผ้าเช็ดตัว 2 ผืนราคา 260 บาท ลัดดานำเงินที่เหลือมาแบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆกัน จะได้ส่วนละเท่าไร
ตอบ บาท
2. ปราณีซื้อถุงเท้าคู่ละ 35 บาท จำนวนครึ่งโหล ยังเหลือเงินอีก 240 บาท เดิมปราณีมีเงินเท่าไร
ตอบ บาท
3. สมุดราคาโหลละ 168 บาท ดินสอราคาโหลละ 60 บาท ต้องการซื้ออย่างละครึ่งโหล จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร
ตอบ บาท
4. มีเงิน 450 บาท ซื้อกระเป๋าราคา 158 บาท เงินที่เหลือนำไปแจกเด็ก 4 คน คนละเท่าๆกัน เด็กจะได้รับเงินคนละเท่าไร
ตอบ บาท
5. ครูแจกดินสอเด็ก 10 คน คนละครึ่งโหล ครูยังเหลือดินสออีก 1 โหล เดิมครูมีดินสอกี่โหล
ตอบ โหล